Archive for the ‘Tài liệu bất bạo động – tiếng Việt’ Category

Nhu Cầu Lập Kế Hoạch Chiến Lược

Những chiến dịch chống đối chính trị chống lại chế độ độc tài có thể phát động theo nhiều phương cách khác nhau. Trong quá khứ, những cuộc đấu tranh này phần lớn luôn luôn không có kế hoạch và thường có tính cách ngẫu nhiên. Những mối bất bình riêng đã làm nổ ra những cuộc chống đối vượt quá lúc khởi đầu có nhiều dạng thái, nhưng thường là những hành động hung ác, việc bắt bớ hoặc ám sát một nhân vật có uy tín, một chính sách hay một lệnh đàn áp mới, khan hiếm thực phẩm, sự bất kính đối với tín ngưỡng tôn giáo hoặc lễ kỷ niệm của một biến cố quan trọng có liên quan. Đôi khi, một hành động khác thường của chế độ độc tài gây phẫn uất quá độ trong quần chúng khiến họ lao vào hành động nhưng không hề biết cuộc nổi dậy sẽ chấm dứt như thế nào. Có đôi lúc một cá nhân can đảm hoặc một nhóm nhỏ ra tay hành động rồi được hỗ trợ. Một nỗi bất bình riêng có thể được một nhóm khác nhìn nhận như là những bất công mà họ đã từng là nạn nhân và họ cũng nhẩy vào tham gia tranh đấu. Đôi khi, một lời kêu gọi kháng cự từ một nhóm nhỏ hoặc một cá nhân có thể được đáp ứng ào ạt mà không ai ngờ. Continue reading

Cẩm nang luật cho Bạn và Tôi – Tập 2

Cẩm Nang Luật cho Bạn và Tôi 2

Cẩm nang luật cho Bạn và Tôi – Tập 1

Cẩm Nang Luật cho Bạn và Tôi 1

Từ độc tài đến dân chủ

Từ độc tài đến dân chủ

%d bloggers like this: